Vi nærmer os tidspunktet for det traditionsrige AFDANSNINGSBAL. Et brag af en fest med masser af dans, musik, lys og glæde. Vi glæder os til igen at byde elever, forældre pårørende og venner velkomne i Frederiksberg Hallerne - Hal 4:

LØRDAG DEN 1. APRIL 2023. Dørene åbnes kl. 15.00, showet starter kl. 16.00..... :)

Billetter: Der kan købes "Sidste-Øjebliks-Billetter" i døren....

Alle skal have en billet for at deltage i afdansningsballet, og du må tage alle dem med du har lyst til, både mor, far, bedsteforældre og dine venner/veninder, bare de har købt en billet.. For at det hele kan løbe rundt, skal ALLE have en adgangsbillet. Elever køber en elevbillet, og tilskuere kan købe en tribune- eller en bordplads. Elevbillet giever adgang til hallen, men er IKKE en fast siddeplads.

Salg af billetter starter søndag den 26. februar 2023 kl. 08.00 på danseskolen, Bernhard Bangs Allé 31.  Efter den 26. februar sælges der billetter i forbindelse med den daglige undervisning. Der er INGEN mængdebegrænsning på køb af billetter.

Priser:

Elever - adgangsbillet U nummererede: Kr. 90,-

Tribuneplads - nummererede: Kr. 140,-

Bordpladser - nummererede: Kr. 180,-

Dragter:

Eleverne bruger i et vist omfang deres eget tøj, men i nogle numre bruges der specielt tøj som danseskolen sørger for. Eleverne betaler dragele for det tøj danseskolen supplerer, og det udleverede tøj skal efterades i omklædningsrummene i Hal 4 samme dag som opvisningen. Dragtleje skal betales til Torben senest den 26. februar 2023. Prisliste for dragtleje ophænges på danseskolen og deles ud på alle hold.