Generelle oplysninger:

Danseskolens navn: Alletiders Dans

Danseskolens ejer: Torben Karl Nielsen

CVR-nummer: 26 75 88 66

Adresse: Kastanje Allé 4, 1. tv., 2720 Vanløse pr. 1. juli 2023

E-mail adresse: dans@alletidersdans.dk

Web-adresse: www.alletidersdans.dk

Bankoplysninger: Nordea Bank, Reg. nr.: 2112, Konto nr.: 5367 153 115

Danseskolens produkt er undervisning, og priserne er i skrivende stund ikke tillagt moms.

Betalingsbetingelser


Afmelding af hold:

Tilmelding til, og betaling af hold er bindende for den tilmeldte sæson, dog accepteres udmelding indenfor prøveperioden (de første fire uger regnet fra holdstart), og de resterende rater slettes. 1. rate refunderes ikke. Udmeldelse i prøveperioden skal ske skriftelig pr. mail til: dans@alletidersdans.dk og vil træde i kraft øjeblikkelig. D.v.s, at eleven stopper på holdet når danseskolen har modtaget opsigelsen.

BEMÆRK: Mundtlig udmeldelse pr. telefon, til instruktøren eller gennem en anden elev godtages IKKE!

Har skriftlig udmeldelse ikke fundet sted inden udløb af prøveperiden, hæfter eleven for resten af sæsonen i hht. holdbeskrivelsen. Eleven er først officielt udmeldt når danseskolen har registreret din udmeldelse og bekræftet denne via retur-mail.

 

Kortbetaling:

Danseskolen accepterer betaling fra gængse korttyper.

Restance:

Er eleven i restance, er det ikke muligt at deltage i undervisning, arrangementer på danseskolen eller turneringer.

Ved manglende eller for sent betaling tillægges kr. 100,- pr.  betalingspåmindelse.

Ændring af priser:

De til enhver tid gældende priser og betingelser fremgår af hjemmesiden.

Det er til enhver tid Danseskolens fortolkning af eventuelle rabatter der er gældende.

Forbehold:

Alletiders Dans tager forbehold for eventuelle tastefejl, prisfejl, afgiftsændringer, m.m.

Alletiders Dans forbeholder sig retten til at lukke et hold med færre end 8 tilmeldte, samt ændre og tilbyde andre hold/instruktører i forbindelse med sygdom, turneringer, fridage og force majeure.

Ved holdlukning tilbydes flytning til et andet hold eller eventuel refundering af kontingent, fratrukket den undervisning holdet allerede har modtaget.

Alletides Dans er ikke ansvarlig for hindringer eller begrænsninger, som reducerer danseskolens undervisningstilbud til eleven, når forholdet ligger uden for danseskolens kontrol eller danseskolen ikke vil kunne forudse eller overvinde konsekvenserne af forholdet, hvormed retten til erstatningsundervisning eller tilbagebetaling af kontingent bortfalder.

Alletiders Dans er ikke ansvarlig for nedbrud eller svigtende adgang til hjemmesiden, nedbrud i strømforsyning eller internetfornindelse, hærværk på systemet (både fysisk, som computervirus og/eller hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for danseskolens kontrol.

Ansvarsfraskrivelse:

Alletiders Dans og dets indholdsleverandører kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for anvendelsen af www.alletidersdans.dk, herunder garanterr man ikke og indestår i intet tilfælde for:

Alletiders Dans og dets indholdsleverandører er således ikke erstatningsansvarlig for direkte tab, følgeskader, herunder driftstab, mistet acance og indirekte tab, som kunden, kindens aftagere/klienter/kunder eller tredjemand lider på grund af fejl ved en annoncetekst, et billede eller enhver form for ydelser udbudt af Alletiders Dans.

Brugere som ikke kan acceptere det anførte, bedes ophøre med enhver anvendelse af Alletiders Dans's ydelser samt forlade hjemmesiden.

Ethvert link til tredjemands hjemmeside er uden ansvar for Alletiders Dans.

Alletiders Dans påtager sig intet ansvar for eventuelle skader hos brugeren som følge af brug af ydelser udbudt gennem www.alletidersdans.dk og/eller på danseskolens fysiske lokationer.